Ноцтой зөрчлүүд гарч байна.

Олж үзэх тусам улс төр эдийн засгийн олигархи түүнтэй холбоотой ихээхэн ноцтой зөрчлүүд гарч байна. Харин эдгээр хүмүүсээ сонгогчид төр улсын хэмжээнд зохих төвшинд гаргаж, ядахдаа төр засгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих хэмжээнд аваачих нь зүйтэй.