Мэдээлэл ба Философи

Нинжбатын Ууганбаатар, Стокгольмийн Эдийн Засгийн Сургууль, Sweden

Философи бол xүний аливаа зүйлсийн тухай бодох оюунлаг аxуйг бүрдүүлэгч нь юм. Иймд мэдээллийн гэгдэх эрин үетэй золгож буй хүн бүр, мэдээлэлтэй холбоотой философи санаануудыг сонирхон үзэх хэрэгтэй.

Энэхүү бүтээлийн эхний хэсэгт, өрнөдийн философи дахь мэдээлэлтэй холбоотой хоёр үндсэн салбар ухааныг (эпистемологи болон мэдээллийн философи) танилцуулахыг зорьсон юм. Эпистемологи (мэдлэг судлал) нь эртний Грек философчидийн сонирохсон анхны сэдвүүдийн нэг байсан бол, Мэдээллийн философи (information philosophy) нь ‘Мэдээллийн Технологийн дэвшилээс үүдсэн философи асуудлуудыг судлахаар’ 1980 аад оноос эхлэн бие даасан салбар ухаан болон хөгжиж байна.

Бүтээлийн хоёр дахь хэсэгт, мэдээллийн нийгэмд амьдрагч хүн бүрт тустай байж мэдэх, мэдээлэлд хандах нэлээд ерөнхий хандлагыг (ангилалыг) санал болгосон. Энд ‘мэдээллийн иймэрхүү ангилал нь эпистемологи суурьтай байх боломжтой’ гэсэн үнсэн санаа дэвшүүлэгдэж байгаа юм.

Төгсгөлийн хэсэгт, Монголчууд бидэнд хамааралтай, эпистемологи гаралтай гурван асуултанд

   1. Философи, бидний өнөөгийн амьдралд ямар хэрэгтэй вэ?
   2. Монголчууд бид оюунлаг ард түмэн мөн үү?
   3. Алим модноос унахыг Монгол хүн яагаад сонирхоогүй вэ?
тодорхой хариултуудыг өгөх юм.

Жич: Хэрэв танд энэхүү бутээл таалагдвал аль болох олон хүнтэй хуваалцахыг хичээгээрэй. Мөн бүтээлийн талаарх санал бодлоо хуваалцана байх гэж зохиогч найдаж байна.

Тус бүтээлийг эндээс татаж авна уу:
http://streamdp.hhs.se/LinkedStaffDocs/download.aspx?dl=01793_013