273-р сар2019

17 12-р сар
Written by 

Хадгаламжийн даатгал санхүүгийн системийг бэхжүүлэх үү?

 

Хадгаламжийн даатгалтай холбоотой төрж буй зарим бодол, саналаа товч тэмдэглэл маягаар буулгалаа. Энэ бичвэр тухайлсан судалгааны ажил, эсвэл тогтолцоог тэр чигээр нь шүүж, асуудлыг томоор авч, базаж дүгнэх зорилготой тулхтай ажил, нийтлэл биш гэдгийг ойлгохыг хүсье. Хуулийн заалт, тогтолцооны бүтэцтэй холбоотой зүйлс руу хутгалдсангүй, ерөнхий бөгөөд товч бодлоо бичив. Ажиглахад, хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар олон жил ярьж буй боловч мэргжилтнүүд, хууль тогтоогчид, санхүү банкныхан, улс төрчид болон бусад нийгмийн оролцогчид хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэл муутай, буруу зөв хүлээлт, төсөөлөлтэй байгаа нь мэдэгдэж байна. Энэ асуудлаар зөвхөн хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон мэргэжилтнүүд, хуульчдаас гадна бусад олонлогууд нээлттэй ярилцаж, хэлэлцэх нь тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлэхэд тустай байх болно.

Дэлхий дээр 100 гаруй улс аль хэдийн иргэдийн хадгаламжаа даатгадаг бөгөөд ийм даатгалын тогтолцоотой болохоор 30 гаруй орон ид ажиллаж байгаа ажээ.

Эндээс үзэхэд, дэлхийн улсууд, тэр дундаа хөгжиж буй, санхүүгийн систем нь бүрэн цэгцэрч хөгжсөн эсэхээс үл хамааран олонхи нь хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд аль хэдийн шилжсэн, эсвэл нэвтрүүлэхээр зорьж буй нь нэгэнт тодорхой болж байна. Энэ бол бодитой өрнөж буй хандлага юм. Гэхдээ улс орнууд энэ тогтолцоог шуурхайлан нэвтрүүлж буй үндсэн шалтгаан юу? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо үнэхээр санхүүгийн системийн тогтвортой байдалд бодитой хувь нэмэр болж, хөгжлийг түргэтгэдэг үү? Энэ тогтолцоо үнэхээр шаардлагатай зүйл үү, эсвэл дэлхий нийтийн моод, жишиг үү? Эдийн засгийн хөшүүрэг, хэрэгсэл үү, эсвэл зүгээр улс төрийн тоглоомын зэмсэг, хамгаалалт уу?

Аливаа даатгалын тогтолцоо нь эрсдэлийг бууруулах, эрсдэл хүлээгчдэд хуваан үүрүүлэх, нийтийн буюу системийн хоосрол, хямралыг хохирол багатай даван туулахад зориулалттай байдаг. Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үүрэг ч мөн адил, иргэдийн хадгаламжийг банк дампуурах эрсдэлээс хамгаалах, нэг банкны хямрал нөгөөд халдахгүй байхаас хамгаалах үндсэн зорилготой. Гэхдээ энд нэг том зарчмын ялгаа байгаа нь даатгалын хураамж, эрсдэлийг хамгаалуулж буй хадгаламж эзэмшигчид биш, харин мөнгийг хадгалж буй банкууд хуваан үүрч, дээр нь төр эрсдэлийг нь давхар даатгаж байгаад юм.

Ямар ч байсан Монгол Улс хадгаламжийн даатгалын тогтолцоотой болохоор бараг 10-аад жил судалж, ярилцаж, зангасны эцэст хуулийн төслийг батлахаар УИХ одоо ид хэлэлцэж байна. Энэ хуулийн төсөлд зааснаар нийт хадгаламж эзэмшигч иргэдийн хадгаламжийг албан даатгалд хамруулж, даатгалын шимтгэлийг банкууд тусгай санд төвлөрүүлэх юм. Гэхдээ банк дампуурч асуудал үүслээ гэхэд 20 сая хүртэлх төгрөгийн хохирлыг л нөхөн олгоно. Монгол улс шиг хүн амын орлогын ялгаа нэмэгдэж байгаа, хадгаламжийн төвлөрөл ихтэй газар 20 сая хүртэл төгрөг гэдэг нь нийт хадгаламж эзэмшигчдийн бараг 99 хувь болж таарч байгаа юм.

2008 оны хямралын үед баталсан бүх хадгаламжид төр баталгаа гаргах тогтолцоо нь хамрах хүрээ, хямралын эсрэг үйлчлэх нөлөөний хувьд хамгийн сайн гэж болохоор. Гэвч энэ арга бол зөвхөн онцгой нөхцөлд л түр хэрэглэх зүйл бөгөөд үнэхээр хямрал болсон тохиолдолд төр 100 хувь хариуцах учир улсын төсөвт ачаалал үүсгэх эрсдэлтэйгээс гадна арилжааны банкуудад ч илүү өртөг зардалтай тусахаар байгаа юм. Иймээс, одоо нэвтрүүлж буй даатгалын тогтолцоо харьцангуй бага шимтгэлээр хадгаламж эзэмшигчдийн ихэнхийг даатгаж, хамгийн гол нь эрсдэлийг төр бүтэн даах биш банкуудад хуваан үүрүүлснээр хямралыг төрөөс хамааралгүйгээр банкны систем өөрөө даван туулах санхүүгийн дотоод чадавхийг нэмэгдүүлнэ.

Тодотгоход, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нэвтэрснээр төр засаг, арилжааны банкууд, хадгаламж эзэмшигчдийн дунд бүрхэг байдалтай байгаа үүрэг хариуцлага тодорхой болж, эрсдэлээ хэрхэн хуваах нь ил болж байна. Үүнээс хойш хямрал болж банк дампуурсан тохиолдолд буруу зөв үндэслэлээр жагсаж, төрөөс дураар мөнгө, хариуцлага нэхдэг болхи тогтолцоог халах нь энэ шинэ хуулийн хамгийн ололттой, дэвшилттэй зорилт болно.

Гэвч, нөгөө талаас нь бодож үзвэл, хадгаламжийн даатгалын хуулийг баталж, тогтолцоог нэвтрүүлснээр Монголын санхүүгийн системд ямар нөлөө үзүүлж болох талаар дараах хэдэн тээнэгэлзэл байна.

Хадгаламжийн даатгал банкны хямралаас хамгаалж чадах эсэх .Хадгаламж эзэмшигчдийн 99 хувь даатгалд хамрагдахаар байгаа боловч хадгаламж эзэмшигчдийн 1 хүрэхгүй хувь хадгаламжийн дийлэнхийг эзэмшиж байна. Тэдний хөрөнгө банкны эх үүсвэрт чухал нөлөөтэй хэвээр хэрнээ дийлэнхи нь даатгалд хамрагдахгүй юм. Иймд, хямралт нөхцөл үүслээ гэхэд банкны системийн эх үүсвэрийн тогтвортой байдалд даатгалын хууль жинтэй эерэг нөлөө үзүүлж, банкны хямралаас хамгаалж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн системийг гэхээсээ илүү хадгаламж эзэмшигчдийг, тэр дундаа онцгойлвол жижиг хадгаламж эзэмшигчдийг л хамгаалах зорилготой юм. Яахав, даатгал нэг банкны хямрал нөгөөд халдварлахаас сэргийлнэ гэсэн үндсэн нэг зорилготой боловч цөөн хэдэн банкинд хадгаламж төвлөрсөн, хүн ам нэг газар бөөгнөсөн, харьцангуй жижиг зах зээлийн хувьд энэ “өрсөн даалуу”-ны нөлөөний аюул харьцангуй бага билээ.

Хадгаламжийн даатгал зах зээлийн эрсдэлийн мэдрэмжийг үгүй хийнэ. Хадгаламж эзэмшигчдийн 99 хувьд хаана мөнгөө хадгалуулах, банк сайн муу байх нь огтхон ч сонин биш болох нь. Ард иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангасан сайхан тогтолцоо мэт боловч энэ маш осолтой нөхцөл юм. Ялангуяа зах зээлийн ямар ч суурь хөгжилгүй, төвлөрсөн төлөвлөгөөт сэтгэхүй бат суусан манайх шиг нийгэмд энэ санаснаас ч илүү хортой байж болно.

Зах зээлийн үндсэн зарчим бол эрсдэлээ мэдэрч бие даан шийдвэр гаргах юм. Хялбар илэрхийлбэл, ашгийн төлөө улангассан хүслийг эрсдэл гэдэг зүйл хязгаарлаж, эрүүл шийдвэр гаргуулдаг. Тэгэхээр эрсдэл, айдас, болгоомжлол үгүй болвол иргэд хадгаламжаа аль өндөр хүү амласан, эсвэл аль гоё сурталчилгаатай, аль гэрийн ойр банкийг сонгож эхлэнэ гэсэн үг. Ийм хандлага, үзэгдэл санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэхэд нэмэр болох уу, нэрмээс болох уу?

Нөгөө талаас бодоход, сүүлийн үед түгээмэл болоод буй бүхий л зүйлийг төрөөс нэхэж, жагсаж байгаад ч хамаагүй салгадаг, хувийн, бие даасан, хариуцлага сул сэтгэхүйг өөрчлөх биш бүр өөгшүүлэх нь нийгмийн хөгжилд зөв зүйл эсэх нь эргэлзээтэй.

Хадгаламжийн даатгал банкуудын хөгжилд түлхэц болох уу, түгжээ болох уу? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь менежмент муу банк ба менежмент сайн банкны ялгааг үгүйсгэж байгаа нь салбарын хөгжилд хүсээд байх зүйл огт биш юм. Ингэснээр банкууд эрсдэлээ удирдах сонирхол, хөшүүргийг саармагжуулж, унтаа байдалд оруулж болох тул эргээд нийт салбарын эрсдэл даах чадварыг нийтээр нь аажим бууруулдаг байна. Яг ийм үндэслэл, болгоомжлолоор зарим улс, тухайлбал Шинэ Зеланд, Австрали улсууд хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлээгүй харзнаж байгаа ажээ.

Мөн зарим судалгаагаар хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн системийг хямралаас сэргийлэх биш, харин бүр эсрэгээр хямралыг даллан дууддаг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Эндээс үзэхэд, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо гэдэг зүйл ямар ч эргэлзээ, тээнэгэлзэлгүйгээр хуулж авч хэрэглэх зүйл биш. Хадгаламжийн даатгалын хуулийг шуурхай батлан, тогтолцоог нэвтрүүлснээр санхүүгийн системийн хөгжил нэг шатаар ахиж, хөгжиж байна гэж бардамнахаар юм бүр биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Нийгмийн эрсдэлийг бизнесийнхэнд үүрүүлэх цаг мөн үү? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлснээр хямралаас үүсэх хохирлыг төр засаг 100 хувь даалгүйгээр, хувийн хэвшил, банкуудад хувааж үүрүүлж буй хэрэг билээ. Ингэснээр мэдээж улсын төсвийн ачаалал буурч, хямралыг даван туулахад гарах үл ойлголцол, хүлээлтийн зөрүүг багасгаж, хүндрэлийг багасгах болно. Гэхдээ ингэж төр засаг яаран өөрийн ачаагаа бүрэн бэхжээгүй, тэртэй тэргүй эрсдэлт орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшил, бизнес, банкуудад үүрүүлэх нь цагаа олсон шийдэл эсэх нь эргэлзээтэй. Бизнесийн бүтээгдэхүүний шууд өртгийг нэмж, шударга өрсөлдөөнийг хумиж, нөгөө улигт асуудал болох зээлийн хүүг буруулахад бас нэгэн дарамт болох биш бишүү гэсэн эргэлзээ байна.

Хадгаламжийн даатгал бол бэлэн мөнгө тараахтай логикийн хувьд ойролцоо, яг бас биш ч бас л нэг төрлийн нийгмийн халамжийн хэлбэр юм. Иймд, чөлөөт нийгэмд иргэд, байгууллага бүгд ижил үүрээд явж байх ёстой эрсдэлийг бизнесийн байгууллагуудад тэгшитгэж хуваарилаад, нэмээд үүрүүлэх нь зөв эсэх нь асуулт юм.

Ямартаа ч Монгол Улс банкин дах хадгаламжаа даатгадаг тогтолцоог нэвтрүүлэх нь тодорхой бөгөөд дээр дурдсан байж болох сөрөг талыг давуу талууд нь даван гарах байх гэж найдаж байна. Одоо анхаарах нэг зүйл бол энэ хуулийн зарим бүрхэг заалтыг тодруулж, хэрэгжүүлэх талуудад маргаангүй, хялбар байхаар няхуур батлах, мөн мэдээлэл, сурталчилгааг сайн хийх нь маш чухал юм. Зарим орны туршлагаас үзвэл хадгаламжийн хязгаарлагдмал даатгалын тогтолцоотой хэдий ч яг хямралт нөхцөл нүүрлэсэн үед даатгасан даатгаагүй бүгдийг нөхөн олгохоос аргагүй байдал үүсэх, эсвэл яаралтай даатгах хэмжээг нэмэгдүүлэх, бүр 100 хувь даатгахаар хуульд өөрслөлт оруулах гэх мэт нөхцөл үүсч байжээ. Ийм нөхцөлд орчихгүйн тулд иргэдэд даатгалын мөн чанар, хамрах хүрээг зөв ойлгуулж, хүлээх эрсдэл, хариуцлагыг анхнаас нь ухааруулах нь чухал юм.

Б.Найдалаа

2012-12-14

 

Эх сурвалжийг дурьдан өөр газар байрлуулж, түгээхэд нээлттэй болно.

18 comments

 • Comment Link %09 %235 %2016 sdsad

  Individuals think about your pet shop marketplace because mainly Petco as well as PetSmart after which a lot of little shops, however dog items are in fact offered in several additional areas such as comfort shops, large container merchants such as Wal-Mart as well as Focus on, as well as supermarkets. Therefore the marketplace is actually available, and also the curiosity about dog items is actually skies higher because individuals are investing increasingly more cash upon dog add-ons. www.thepetcompanion.org
  There are specific task associates, "key" or even "critical" assets, in whose efforts possess a substantial effect on task achievement. Controlling these types of assets successfully could make the actual distinction in between achievement as well as failing. This short article offers a few tips about how to handle the program builder. www.en-architects.net
  In no way allow tension of creating wedding ceremony plans avoid a person through selecting a perfect wedding gown. To be able to appear your very best once the special day occurs, you will have to create a great choice in the numerous types of wedding gowns obtainable. www.dressydresses.net
  The majority of businesses nowadays can't perform without having the assistance of computer systems as well as technologies, with no company be it large or even little will increase when they tend to be constantly having issues using their THIS. Whenever computer systems fall short or even cease working in order to complete capability, this could possess a damaging impact on the actual sleek operating from the company. www.visonictech.org
  Cash can make the company globe proceed circular. Receiving a steady as well as moving monetary supply is really a main element regardless of whether you plan on the start up business or even developing a current 1. There are plenty associated with brand new business owners who're daunted through the job of having financing and do not actually understand where to start. www.cardsforbusiness.net
  There's a fantasy regarding the simplest way you will get best ratings on the planet associated with seo. A few possess stated which the simplest way you will get your website towards the top of the actual web page ratings would be to obtain edu back links -- while using extra trustworthiness that the website having a dot-edu expansion offers. www.sdgl-edu.com
  Home piece of art data is really a magnificent as well as truly useful e-guide in order to understand how to help to make your home vibrant along with high quality supplies as well as resources as well as first and foremost the actual incredible colours as well as tones which will greatest match your home and various areas of your property. www.house-blueprints.org
  Have you been considering being a veterinarian specialist? Continue reading for more information regarding veterinarian technology colleges. www.newharbortech.com
  There isn't any scarcity associated with journey fanatics within Indian. The majority of Indian native vacationers choose worldwide locations to invest their own vacations. Regardless of elevated attention regarding travel cover guidelines, many people timid from purchasing travel cover programs for their insufficient knowing concerning the advantages related to journey handles. www.androidtravels.com
  Selecting a perform kitchen area ought to be simple, however there are many considerations. Just how much would you like to invest as well as exactly where will you place it? tend to be 2 queries which a minimum of spring to mind. This short article talks about elements to bear in mind whenever selecting a perform kitchen area. www.9kitchen.com

 • Comment Link %03 %295 %2016 jiabin

  jianbin0303
  snapbacks wholesale
  hermes outlet
  cheap jordans
  michael kors factory outlet
  michael kors handbags clearance
  michael kors handbags
  toms outlet
  michael kors outlet
  louis vuitton handbags outlet
  abercrombie and fitch
  cheap mlb jerseys
  links of london jewellery
  mbt shoes
  true religion outlet
  rolex watches
  longchamp handbags
  michael kors wallet
  swarovski crystal
  true religion canada
  nba jerseys
  nike mercurial
  thomas sabo outlet
  kobe bryants shoes
  michael kors outlet clearance
  toms outlet
  pandora jewelry
  christian louboutin outlet
  michael kors handbags outlet
  nhl jerseys
  polo shirts
  coach outlet canada
  nike outlet store
  nike air force 1
  beats by dr dre
  nike air max uk
  thomas sabo uk
  pandora jewelry
  nike air huarache
  michael kors handbags
  ray ban sunglasses
  mcm outlet
  cheap jordans
  true religion jeans outlet
  cheap mlb jerseys
  michael kors factory outlet
  cheap nhl jerseys
  jordan shoes
  supra shoes
  nike foamposite
  ray-ban sunglasses
  links of london
  adidas outlet store
  ray-ban sunglasses
  swarovski crystal
  tiffany outlet
  nfl jersey wholesale
  nike outlet store
  cheap nfl jersey
  nike outlet
  lebron james shoes
  coach outlet online
  michael kors handbags
  michael kors outlet online
  longchamp handbags outlet
  cheap football shirts
  cheap soccer jerseys
  abercrombie and fitch
  soccer jerseys
  ray ban sunglasses
  nike roshe
  michael kors outlet store
  true religion jeans
  lacoste polo shirts
  mulberry outlet
  oakley sunglasses
  hermes outlet store
  air jordan 11
  air max 2015
  michael kors wallet sale
  converse shoes
  prada sneakers
  cheap nfl jerseys
  ray ban outlet
  michael kors outlet
  cheap ray ban sunglasses
  mcm backpack
  hermes birkin
  hermes birkin bag
  tods outlet
  rolex watches
  true religion jeans
  basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
  michael kors outlet online
  puma outlet
  michael kors outlet
  lacoste pas cher
  michael kors factory outlet
  air jordan shoes for sale
  ralph lauren
  herve leger dresses
  pandora outlet
  swarovski crystal
  ray ban sunglasses
  asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
  michael kors outlet online
  swarovski outlet
  soccer jerseys wholesale
  michael kors outlet
  michael kors handbags clearance
  christian louboutin shoes
  air jordan shoes
  air max 90
  fred perry polo shirts
  nike free 5
  louis vuitton handbags outlet
  beats headphones
  mulberry uk
  michael kors handbags
  louis vuitton handbags
  cheap jordan shoes
  louis vuitton outlet store
  true religion jeans
  michael kors wholesale
  michael kors bags
  asics
  nike free uk
  nike air huarache
  michael kors outlet online
  giuseppe zanotti outlet
  coach outlet online
  pandora outlet
  juicy couture tracksuit
  longchamp handbags
  soccer jerseys
  louis vuitton outlet
  lebron shoes
  juicy couture outlet
  michael kors outlet
  jordan shoes 2015
  nike huarache
  michael kors outlet
  michael kors clearance
  timberland shoes
  air max 90
  mlb jerseys
  cheap nfl jerseys
  new balance shoes
  michael kors online
  christian louboutin online
  louis vuitton handbags
  ysl outlet
  jordan shoes
  lebron james shoes
  hermes bags
  louis vuitton bags
  swarovski jewelry
  michael kors outlet sale
  mizuno running shoes
  cheap michael kors handbags
  adidas wings shoes
  kobe 9
  discount michael kors handbags
  true religion jeans
  nike trainers
  true religion jeans
  michael kors outlet
  futbol baratas
  air force 1 shoes
  michael kors outlet store
  prada outlet
  cheap jordans
  kobe bryant shoes
  mlb jerseys
  air jordan 13
  tiffany and co
  longchamp outlet
  michael kors outlet
  michael kors uk
  tods shoes
  michael kors outlet online
  ralph lauren outlet
  michael kors canada
  louis vuitton bags cheap
  prada shoes
  ray ban sunglasses
  swarovski outlet
  michael kors outlet
  true religion outlet
  cheap jordan shoes
  lebron shoes
  timberland boots
  coach outlet store
  hermes belt
  prada handbags
  michael kors uk outlet
  abercrombie and fitch
  toms shoes
  louis vuitton outlet
  nfl jerseys wholesale
  cheap nba jerseys
  nike roshe run
  michael kors outlet
  coach outlet
  louis vuitton outlet
  michael kors handbags
  coach outlet
  michael kors sale
  air jordan 4
  toms outlet store
  nfl jerseys
  mulberry outlet
  michael kors outlet
  michael kors handbags sale
  hermes belt for sale
  football shirts
  adidas wings
  lacoste shirts
  nike roshe
  vans shoes
  salomon shoes
  christian louboutin uk
  louis vuitton outlet store
  hermes outlet
  michael kors handbags wholesale
  kobe shoes
  instyler ionic styler
  beats by dre
  fitflop sale
  hollister canada
  camisetas futbol baratas
  michael kors outlet online
  mac cosmetics
  michael kors online outlet
  michael kors handbags
  herve leger outlet
  nike air max
  michael kors outlet online
  kobe shoes
  ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
  beats by dre
  nike air max
  tommy hilfiger
  louis vuitton handbags
  ralph lauren shirts
  calvin klein outlet
  michael kors uk
  marc jacobs
  true religion outlet
  tiffany jewellery
  michael kors outlet
  air max 2014
  celine outlet
  basketball shoes
  michael kors outlet
  fitflop clearance
  ralph lauren polo
  rolex watches for sale
  prada outlet online
  louis vuitton bags
  cheap nike shoes
  prada outlet
  adidas outlet
  swarovski crystal
  louis vuitton outlet online
  rolex uk
  mbt shoes outlet
  calvin klein underwear
  michael kors factory store
  michael kors outlet
  mulberry outlet store
  chicago blackhawks
  ray ban sunglasses
  tiffany outlet
  michael kors outlet
  cheap snapbacks
  ferragamo outlet
  ed hardy clothing
  valentino outlet
  louis vuitton outlet
  swarovski outlet
  cheap oakley sunglasses
  michael kors handbags
  nike huarache
  louis vuitton handbags

 • Comment Link %03 %294 %2016 jiabin

  jianbin0303
  snapbacks wholesale
  hermes outlet
  cheap jordans
  michael kors factory outlet
  michael kors handbags clearance
  michael kors handbags
  toms outlet
  michael kors outlet
  louis vuitton handbags outlet
  abercrombie and fitch
  cheap mlb jerseys
  links of london jewellery
  mbt shoes
  true religion outlet
  rolex watches
  longchamp handbags
  michael kors wallet
  swarovski crystal
  true religion canada
  nba jerseys
  nike mercurial
  thomas sabo outlet
  kobe bryants shoes
  michael kors outlet clearance
  toms outlet
  pandora jewelry
  christian louboutin outlet
  michael kors handbags outlet
  nhl jerseys
  polo shirts
  coach outlet canada
  nike outlet store
  nike air force 1
  beats by dr dre
  nike air max uk
  thomas sabo uk
  pandora jewelry
  nike air huarache
  michael kors handbags
  ray ban sunglasses
  mcm outlet
  cheap jordans
  true religion jeans outlet
  cheap mlb jerseys
  michael kors factory outlet
  cheap nhl jerseys
  jordan shoes
  supra shoes
  nike foamposite
  ray-ban sunglasses
  links of london
  adidas outlet store
  ray-ban sunglasses
  swarovski crystal
  tiffany outlet
  nfl jersey wholesale
  nike outlet store
  cheap nfl jersey
  nike outlet
  lebron james shoes
  coach outlet online
  michael kors handbags
  michael kors outlet online
  longchamp handbags outlet
  cheap football shirts
  cheap soccer jerseys
  abercrombie and fitch
  soccer jerseys
  ray ban sunglasses
  nike roshe
  michael kors outlet store
  true religion jeans
  lacoste polo shirts
  mulberry outlet
  oakley sunglasses
  hermes outlet store
  air jordan 11
  air max 2015
  michael kors wallet sale
  converse shoes
  prada sneakers
  cheap nfl jerseys
  ray ban outlet
  michael kors outlet
  cheap ray ban sunglasses
  mcm backpack
  hermes birkin
  hermes birkin bag
  tods outlet
  rolex watches
  true religion jeans
  basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
  michael kors outlet online
  puma outlet
  michael kors outlet
  lacoste pas cher
  michael kors factory outlet
  air jordan shoes for sale
  ralph lauren
  herve leger dresses
  pandora outlet
  swarovski crystal
  ray ban sunglasses
  asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
  michael kors outlet online
  swarovski outlet
  soccer jerseys wholesale
  michael kors outlet
  michael kors handbags clearance
  christian louboutin shoes
  air jordan shoes
  air max 90
  fred perry polo shirts
  nike free 5
  louis vuitton handbags outlet
  beats headphones
  mulberry uk
  michael kors handbags
  louis vuitton handbags
  cheap jordan shoes
  louis vuitton outlet store
  true religion jeans
  michael kors wholesale
  michael kors bags
  asics
  nike free uk
  nike air huarache
  michael kors outlet online
  giuseppe zanotti outlet
  coach outlet online
  pandora outlet
  juicy couture tracksuit
  longchamp handbags
  soccer jerseys
  louis vuitton outlet
  lebron shoes
  juicy couture outlet
  michael kors outlet
  jordan shoes 2015
  nike huarache
  michael kors outlet
  michael kors clearance
  timberland shoes
  air max 90
  mlb jerseys
  cheap nfl jerseys
  new balance shoes
  michael kors online
  christian louboutin online
  louis vuitton handbags
  ysl outlet
  jordan shoes
  lebron james shoes
  hermes bags
  louis vuitton bags
  swarovski jewelry
  michael kors outlet sale
  mizuno running shoes
  cheap michael kors handbags
  adidas wings shoes
  kobe 9
  discount michael kors handbags
  true religion jeans
  nike trainers
  true religion jeans
  michael kors outlet
  futbol baratas
  air force 1 shoes
  michael kors outlet store
  prada outlet
  cheap jordans
  kobe bryant shoes
  mlb jerseys
  air jordan 13
  tiffany and co
  longchamp outlet
  michael kors outlet
  michael kors uk
  tods shoes
  michael kors outlet online
  ralph lauren outlet
  michael kors canada
  louis vuitton bags cheap
  prada shoes
  ray ban sunglasses
  swarovski outlet
  michael kors outlet
  true religion outlet
  cheap jordan shoes
  lebron shoes
  timberland boots
  coach outlet store
  hermes belt
  prada handbags
  michael kors uk outlet
  abercrombie and fitch
  toms shoes
  louis vuitton outlet
  nfl jerseys wholesale
  cheap nba jerseys
  nike roshe run
  michael kors outlet
  coach outlet
  louis vuitton outlet
  michael kors handbags
  coach outlet
  michael kors sale
  air jordan 4
  toms outlet store
  nfl jerseys
  mulberry outlet
  michael kors outlet
  michael kors handbags sale
  hermes belt for sale
  football shirts
  adidas wings
  lacoste shirts
  nike roshe
  vans shoes
  salomon shoes
  christian louboutin uk
  louis vuitton outlet store
  hermes outlet
  michael kors handbags wholesale
  kobe shoes
  instyler ionic styler
  beats by dre
  fitflop sale
  hollister canada
  camisetas futbol baratas
  michael kors outlet online
  mac cosmetics
  michael kors online outlet
  michael kors handbags
  herve leger outlet
  nike air max
  michael kors outlet online
  kobe shoes
  ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
  beats by dre
  nike air max
  tommy hilfiger
  louis vuitton handbags
  ralph lauren shirts
  calvin klein outlet
  michael kors uk
  marc jacobs
  true religion outlet
  tiffany jewellery
  michael kors outlet
  air max 2014
  celine outlet
  basketball shoes
  michael kors outlet
  fitflop clearance
  ralph lauren polo
  rolex watches for sale
  prada outlet online
  louis vuitton bags
  cheap nike shoes
  prada outlet
  adidas outlet
  swarovski crystal
  louis vuitton outlet online
  rolex uk
  mbt shoes outlet
  calvin klein underwear
  michael kors factory store
  michael kors outlet
  mulberry outlet store
  chicago blackhawks
  ray ban sunglasses
  tiffany outlet
  michael kors outlet
  cheap snapbacks
  ferragamo outlet
  ed hardy clothing
  valentino outlet
  louis vuitton outlet
  swarovski outlet
  cheap oakley sunglasses
  michael kors handbags
  nike huarache
  louis vuitton handbags

 • Comment Link %29 %736 %2016 Francesco Sinibaldi

  Sweet little candor....

  There's
  a delicate
  meaning
  in the light
  of your faith,
  sweet little
  candor....

  Francesco Sinibaldi

 • Comment Link %01 %093 %2015 kashosoft99

  شركة كشف تسربات المياه
  كشف تسربات المياه
  غسيل خزانات بالرياض
  تخزين اثاث فى الرياض
  ترميم منازل بالرياض
  شركة تنظيف واجهات زجاج
  شركة كشف تسربات المياه
  كشف تسربات المياه
  عازل حرارى بالرياض
  شركة عازل حرارى بالرياض
  عزل مائى
  شركة عزل مائى بالرياض
  تخزين اثاث
  شركة تخزين اثاث بالرياض
  تنظيف واجهات زجاجية
  شركة تنظيف واجهات زجاج بالرياض
  شركة ترميم منازل بالرياض
  ترميم المنازل بالرياض
  شركة ترميم منازل بالرياض
  شركة تنظيف واجهات حجر
  شركة تنظيف واجهات حجر

 • Comment Link %09 %196 %2015 hong

  h cáchtrang hoàngvàthiet ke noi thatdep vathi cong noi thatcủatrường họcoz chúng tôi là một trongnhữngkiểu cách đitrước tiêntrongnoi thatvàthi công nội thấtvà trang trinoi that can honhằm đáp ứngtoàn bộnhu cầuthiet ke can ho. vàthi cong noi that shophoặcthi cong shopchongười mua. ngoài ra OZ còn chuyên nhậnnthi cong noi that showrom,thi cong noi that can ho, vàthi cong noi that nha hangcũng như,thi cong noi that van phong, trang trinoi that cua hanghaynoi that nha hangcũng giống nhưnoi that khach san... ngoài ra ra chúng tôi cònthi cong khach sanvàthi cong biet thuvàtô điểmthi cong van phongcũng nhưthi cong nha phohaythi cong chung cuvafthi cong can ho

 • Comment Link %27 %512 %2014 Home page

  Зарим нэг нь блог ажиллуулах талаар шинжээчийн
  харах хүсэлтэй бол дараа нь би нягт няхуур
  ханддаг ажлаасаа байлга нь Вэбсайтад зочлохыг энэ вэб сайтад төлөх түүнийг /
  түүнд санал болгож байна.

 • Comment Link %27 %412 %2014 Home page

  Би ч гэсэн би энд зогссон хэрхэн
  сайн мэдэхгүй , гэхдээ би сайн байж ашиглаж нийтэл итгэсэн.
  Би та Гэхдээ мэдээж та аль хэдийн биш юм тохиолдолд
  алдартай блогчин гэж тооцоогүй л байгаа ойлгодоггүй.

  Төлөө !

Leave a comment

Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэх

 • Өртөөний сүлжээнд элсэх

tsahim_urtuuХэрэв та Монгол Туургатны Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэхийг хүсвэл: http://groups.google.com/group/tsahim-urtuu-suljee хаягаар зочилж маш хялбархан бүртгүүлж болно. Та Гүүгл суурьт энэхүү сүлжээнд имэйлээ бүртгүүлснээр манай сүлжээний гишүүн болно.

 

Image Temp

Энэ хуудас нь Цахим Өртөө сүлжээний нийт гишүүдийн хамтын бүтээл байх бөгөөд ажил хэргийн санал болгоныг вэбийн хамтлаг тухай бүр нь тусган энэ хуудсанд оруулж байх болно. Хамтран ажиллаж буй, ажиллахаар зэхэж буй таньд баярлалаа.

Newsletter